Site icon Олексій Харченко

Професія “політолог”, або потенційний безробітний?

Політична наука, вона ж на теренах колишнього СРСР – політологія, має досить довге походження та драматичну історію розвитку. Проте, існуючи вже більше, ніж 100 років, питання про те що таке політична наука, що вона вивчає та де можуть застосовувати свої знання фахівці з політичної науки, політологи – досі лишається відкритим, гострим та дискусійним.

Американська Асоціація Політичних Наук (APSA), яка виникла 1903 року, презентувала своє бачення вирішення проблеми призначення політичної науки. Станом на 2010 рік, APSA, яка об’єднує як науковців-теоретиків, практиків і студентів, визначає політичну науку як науку, яка “вивчає уряди, публічну політику та політичний процеси, системи та політичну поведінку. Субдисциплінами політичної науки виступають політична теорія, політична філософія, політична ідеологія, політична економія, дослідження та аналіз політики, порівняльна політологія, міжнародні відносини та інші суміжні області дослідження.” Остання фраза могла б визнати, що дослідники не чітко уявляють весь обсяг предмету дослідження, проте для того щоб уникнути різночитання, був сформований список проблем, які досліджує політична наука (42). В межах кожної з “секцій” чітко виписані основні завдання субгалузі та напрямки досліджень.

Також APSA визначає і методи дослідження. Хоч вони і не конкретизуються, проте вони допомагають описати реальність, з якою має справу фахівець з політичної науки. До таких методів належать: гуманітарні та наукові підходи та засоби, які направлені на вивчення процесів, систем та політичних змін у всіх країнах та регіонах світу.

Але існування будь-якої науки має бути направлено на вирішення певного , притаманного лише їй, кола проблем а також на підготовку спеціалістів. На думку представників APSA, до питань, якими маж займатися політолог, мають бути віднесені питання, пов’язані з національною політикою, міжнародними відносинами, питаннями соціальної політики (охорони здоров’я, навколишнього середовища, громадських та громадянських прав). Крім того, до фахових проблем політолога мають бути віднесені питання про форму правління та ідеальний спосіб розподілу суспільного багатства.

Виходячи з такого кола проблем, підготовка фахівців з політичної науки має включати оволодіння навичками, які можуть бути використані при роботі в національних та місцевих урядових організаціях, юридичних фірмах, бізнес-структурах, міжнародних організаціях, різноманітних НПО, в організації опитувань, в журналістиці, у якості викладача шкільних закладів, у супроводженні електоральної політики, а також для роботи у якості науковця та викладача в університетах.

Таким чином, оволодіння навичками, необхідними для вирішення вище названих питань, у поєднанні з аналітичними та управлінськими навичками, а також з гарними комунікаційними здібностями допомогли представникам APSA сформувати список професій, де може працювати фахівець з політичної науки:


– Активіст, представник/організатор
– Працівник адміністрації, корпорації, не прибуткової організації
– Архівіст, контент-директор політичних Інтернет-ресурсів
– Аналітик з питань планування та виконання бюджету
– Аналітик з питань банківської діяльності
– Фахівець з питань планування та проведення кампаній та проектів
– Консультант з питань проходження служби (у військових та урядових організаціях)
– Аналітик чи оперативний працівник розвідувальних структур (ЦРУ)
– Фахівець з планування та забудови міста
– Спеціаліст з ведення житлово-комунального господарства міста
– Працівник апарату парламенту
– Координатор служби соціального забезпечення
– Начальник відділу комунікацій та зв’язків із громадськістю
– Глава аналітичного відділу корпорації
– Глава відділу зв’язків із громадськістю (у військових та урядових організаціях)
– Економіст корпорації
– Менеджер корпорації
– Аналітик з управління та обробки інформації
– Радник зі зв’язками із урядовими організаціями, GR-менеджер
– Виконавчий директор корпорації
– Відповідальний за випуск юридичних документів
– Працівник митниці
– Редактор політичних журналів, газет
– Підприємець
– Аналітик в урядових організаціях
– Фінансовий консультант
– Працівник Міністерства закордонних справ
– Глава фундації, фонду
– Фрілансер
– Викладач суспільно-політичних дисциплін
– Працівник імміграційної служби
– Спеціаліст з управління інформацією
– Офіцер служби розвідки
– Працівник міжнародної організації
– Спеціаліст із досліджень міжнародних питань
– Аналітик служби соціального забезпечення та соціальної політики
– Журналіст
– Спеціаліст із ювеніальної юстиції
– Спеціаліст із трудових відносин
– Координатор/аналітик законотворчої діяльності
– Лоббіст
– Аналітик контрольно-управлінської діяльності
– Спеціаліст відділу планування та випуску національного інформаційного агентства (у випадку США – USIA)
– Аналітик політики
– Політичний аналітик
– Дослідник громадської думки
– Видавець
– Системний аналітик
– Працівник університету (адміністративні посади, викладач)
– Спеціаліст із розвитку міст

Як зазначають автори даного списку, він не є цілком вичерпним, а деякі із зазначених посад відбивають реалії США. Таким чином, можемо припустити, що політична наука розвивається в залежності від конкретних національних потреб.

50.450130.5234
Exit mobile version